Kan jag köpa ut min leasingbil från Santander när avtalet löper ut?

Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Santander Leasing och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Santander Leasing sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel.

Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.