Beställ laddbox

Optimera din laddning med OKQ8 och få ersättning för att ladda din bil hemma. Med Santander Leasing kan du dra nytta av ett komplett erbjudande för hemmaladdning och få unika förmåner beroende på vilken laddningspartner du väljer.

Dynamisk lastbalansering

Med funktionen dynamisk lastbalansering använder hemmaladdningsboxen en extern mätare för att skydda huvudsäkringen. Laddboxen får därigenom en överblick över elförbrukningen i hela fastigheten och kan justera mängden el som går till laddning av elbilen. På detta sätt kan ni effektivt utnyttja fastighetens kapacitet för att ladda bilen snabbare, utan att huvudsäkringen slår ifrån eller att ni behöver uppgradera till ett mer kostsamt elnätsabonnemang. Av dessa skäl rekommenderar vi starkt att utrusta din laddbox med dynamisk lastbalansering.

RFID-läsare och privat laddning

En laddbox med en RFID-läsare ger möjlighet för privat laddning, vilket innebär att ni kan ladda både tjänstebilar och privata elbilar. Med olika inloggningsuppgifter kan laddboxen informeras om vilken bil som laddas, det vill säga, om det är en privatbil eller tjänstebil, och vem som ska täcka kostnaderna. Vid privat laddning står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning. Därför rekommenderar vi en laddbox som är utrustad med en RFID-läsare för att möjliggöra privat laddning. Observera att laddboxar utan en RFID-läsare endast kan ladda den tjänstebil de är kopplade till.

Avdrag för installation av Grön Teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som för rot och rut.

OBS! Det är viktigt att du står skriven som ägare (eller delägare) av fastigheten eller bostadsrätten. Boende i hyresrätter är ej godkända för avdrag.

Läs mer på skatteverket.se

OKQ8 laddbox

Blippa bara ditt OKQ8 företagskort på någon av de publika laddstationerna eller din hemmaladdbox. Företagskortet för elbilsladdning ger dig tillgång till över 1 300 laddplatser i Sverige och över 25 000 i övriga Europa. Kortet samlar alla dina drivmedelsköp: bensin, diesel, gas och el, samt tvätt och tillbehör på en och samma faktura.

OKQ8 sammanställer alla kortköp och skickar fakturan till Santander. Beroende på om du har delat drivmedel eller inte och baserat på månadens milrapportering i körjournalen, kommer Santander vidarefakturera antingen företaget eller dig som förare.

Välj OKQ8 för att göra din laddningsupplevelse smidig, pålitlig och förmånlig - hemma och ute på vägarna.