Fakturafrågor

För att underlätta vid eventuella invändningar, frågor eller om du helt enkelt vill få klarhet i vad fakturan avser, kan du använda formuläret nedan. Vi strävar efter att återkomma inom 2-3 arbetsdagar.

Solnedgång över grusväg och ett stort träd på vänster sida

Fakturor

Hur bestrider jag en parkeringsbot?

Kontakta det företag som har utfärdat parkeringsboten innan sista betalningsdagen. Parkeringsboten behöver betalas även om den ska bestridas. I vissa fall behövs en fullmakt från oss som du får genom att kontakta oss på kundservice@santanderleasing.com. Vänligen ange ärendenummer och registreringsnummer.

Vad ska jag göra om det skett ett felaktigt löneavdrag för en parketingsbot jag redan betaltat?

Om du märker ett felaktigt löneavdrag, bör du först samla alla relevanta bevis för att bekräfta att parkeringsboten har betalats (t.ex. kvitton eller bankutdrag). Kontakta sedan din arbetsgivares löneavdelning och presentera dina bevis. Om problemet kvarstår, vänd dig till leasingbolaget för ytterligare hjälp.

Hur kan jag bevisa att jag har betalat min parkeringsbot?

Samla in och förbered bevis som kvitton, bankutdrag eller e-postbekräftelser som visar betalningsdatum och belopp. Dessa dokument kommer att vara avgörande för att klargöra situationen med din arbetsgivare eller leasingbolaget.

Fakturafrågor

För att snabbt och enkelt hantera eventuella frågor, invändningar, eller om du önskar ytterligare information om din faktura, vänligen fyll i formuläret nedan. Vi åtar oss att svara inom 2-3 arbetsdagar.

Fältet är frivilligt och behövs inte fyllas i om ärenden till exempel gäller en samlingsfaktura.
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas