Utlandskörning som leasingförare

Innan du ger dig ut på vägarna vill vi på Santander Leasing dela med oss av några viktiga påminnelser för att säkerställa att din körupplevelse blir så smidig och trygg som möjligt.

Innan du kör utomlands, kontrollera alltid först i er bilpolicy eller med er bilansvarig om din arbetsgivare tillåter utlandskörning.

Att tänka på vid utlandskörning

Om du har för avsikt att köra din leasingbil utomlands, glöm inte att se till att du är korrekt förberedd. Se till att du har följande nödvändiga dokument: ett giltigt utlandstillstånd utfärdat av Santander Leasing, registreringsbevis del 1 (blå) från Transportstyrelsen, ett grönt kort ifall du planerar att köra i länder som kräver bevis för att ditt fordon är trafikförsäkrat, och Miljödekaler som låter dig köra i storstäder i Europa. Att ha alla dessa dokument redo kan spara dig mycket tid och potentiella problem på din resa.

Utlandstillstånd

Ett utlandstillstånd är ett obligatoriskt dokument som bekräftar att du har rätt att köra din leasingbil i ett annat land. Det bör därför vara utskrivet och tillgängligt i bilen när du reser utomlands.

Detta tillstånd fungerar som en form av "resauteckning" som visar att leasingbolaget har gett dig tillåtelse att använda bilen i ett annat land. Det kan vara särskilt viktigt om du skulle bli stoppad av polisen eller involverad i en olycka utomlands, eftersom det hjälper till att bekräfta att du har rätt att använda bilen.

Det är också viktigt att notera att ett utlandstillstånd inte ersätter några andra dokument du behöver för att köra utomlands, som ditt körkort, pass, försäkringsdokument och eventuellt registreringsbevis. Så se till att du har alla nödvändiga dokument innan du reser.

Registreringsbevis

Registreringsbevis del 1, även känd som den blåa delen, innehåller grundläggande information om fordonet och ägaren. Det inkluderar detaljer som fordonets märke, modell, registreringsnummer, vikt, ägarens namn och adress, och datumet då fordonet först registrerades.

Tänk på att du måste ha med dig registreringsbevis del 1 (den blåa delen) när du reser utomlands. Detta är för att du ska kunna bevisa att du har rätt att använda fordonet och att fordonet är korrekt registrerat.

I vissa länder kan polisen eller andra myndigheter be om att få se detta dokument som bevis på att du har rätt att köra fordonet. Om du inte kan presentera det kan det leda till problem, till exempel böter eller att du inte tillåts köra vidare.

Här gäller din svenska trafikförsäkring

När du är utomlands med din svenskregistrerade leasingbil täcker den obligatoriska trafikförsäkringen ditt ansvar som förare för skador som fordonet kan orsaka. Den ger också ersättning till utomstående (tredje part) för sak- eller personskador enligt skadeståndsrättsliga regler.

Den gäller automatiskt i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (grönt kort):

 • Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Miljödekal Europa - vad är en Miljöplakett?

Miljöplaketten är en dekal som placeras på bilens vindruta och låter föraren köra i storstäder i Europa. Målet med plaketten är att förbättra livs- och luftkvaliteten i de så kallade miljözonerna – ofta i stadskärnorna – genom att bara släppa in de minst förorenande fordonen i städerna. Miljözoner finns i Tyskland, Österrike och Frankrike och har blivit allt fler runtom i Europa. Saknar man dekal riskerar man att få böta 2 180 EUR (cirka 24 000 SEK) för såväl lastbil som personbil, men beloppet varierar mellan olika länder.

Beställ Miljödekal hos DEKRA eller MILJODEKAL.SE.

Här måste du ha med dig ett grönt kort

Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat:

 • Albanien, Azerbajdzan, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Om du reser till ett land där grönt kort krävs, men inte medför ett sådant, tvingas du köpa en särskild trafikförsärning vid gränsen. Med anledning av rådande säkerhetssituation gäller inte Grönt kort i Ryssland, Belarus samt Iran. Det innebär att försäkringar för motorfordon för närvarande inte gäller alls i Ryssland, Belarus och Iran.

Vid beställning av Grönt kort, bör du vara medveten om att det fulla ansvaret för korrekt utskrift vilar på dig som motorist. Observera att myndigheter som har rätt att kontrollera Grönt kort inte är skyldiga att hjälpa till med utskriften av dokumentet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Grönt kort endast får skrivas ut på antingen grönt eller vitt papper.

Utlandskörning

Vad är en Miljöplakett? - Miljödekal Europa

Miljöplaketten är en dekal som placeras på bilens vindruta och låter föraren köra i storstäder i Europa. Målet med plaketten är att förbättra livs- och luftkvaliteten i de så kallade miljözonerna – ofta i stadskärnorna – genom att bara släppa in de minst förorenande fordonen i städerna. Miljözoner finns i Tyskland, Österrike och Frankrike och har blivit allt fler runtom i Europa. Saknar man dekal riskerar man att få böta 2 180 EUR (cirka 24 000 SEK) för såväl lastbil som personbil, men beloppet varierar mellan olika länder.

Läs och beställ Miljödekal på:

 

Vilka dokument behöver jag vid utlandskörning ?

Om du har för avsikt att köra din leasingbil utomlands, glöm inte att se till att du är korrekt förberedd. Se till att du har följande nödvändiga dokument: ett giltigt utlandstillstånd utfärdat av Santander Leasing, registreringsbevis del 1 (blå) från Transportstyrelsen, och ett grönt kort ifall du planerar att köra i länder som kräver bevis för att ditt fordon är trafikförsäkrat. Att ha alla dessa dokument redo kan spara dig mycket tid och potentiella problem på din resa.

Beställ dokument för utlandskörning, klicka här.

Här gäller din svenska trafikförsäkring (grönt kort)

När du är utomlands med din svenskregistrerade leasingbil täcker den obligatoriska trafikförsäkringen ditt ansvar som förare för skador som fordonet kan orsaka. Den ger också ersättning till utomstående (tredje part) för sak- eller personskador enligt skadeståndsrättsliga regler.

Den gäller automatiskt i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (grönt kort):

 • Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Här måste du ha med dig ett grönt kort

Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat:

 • Albanien, Azerbajdzan, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Om du reser till något sådant land utan grönt kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Vid beställning av Grönt kort, bör du vara medveten om att det fulla ansvaret för korrekt utskrift vilar på dig som motorist. Observera att myndigheter som har rätt att kontrollera Grönt kort inte är skyldiga att hjälpa till med utskriften av dokumentet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Grönt kort endast får skrivas ut på antingen grönt eller vitt papper.

Måste jag betala fortkörningsböter från utomlandet?

Fortkörningsböter från utomlands skickas till ditt hemland, där du kan bli föremål för sanktioner som att få böter eller poäng på ditt körkort. Om du inte betalar en fortkörningsbot utomlands, kan det leda till ytterligare konsekvenser, såsom att beloppet fördubblas, eller i vissa fall, att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

Måste jag betala parkeringsböter från utomlandet?

Var noga med att följa lokala parkeringsregler där du befinner dig, för att undvika onödiga böter. Kom ihåg att alla böter, i alla dess former, följer bilen och hittar hem till Sverige. Det kommer att kosta dig mindre att betala alla böter direkt.

Drivmedelskort i utlandet

Glöm inte att ta med ditt drivmedelskort. Se till att du vet var du kan använda ditt kort och att du är medveten om eventuella begränsningar för användning utomlands. Ladda ner leverantörens app för mer information och enkel tillgång till laddstationer.

Läs mer om våra drivmedelskort här.

Ladda bilen utomlands

Det finns ett stort antal leverantörer av laddstationer både i Sverige och runt om i Europa. Kontrollera att din laddbricka fungerar utomlands, och ladda ner leverantörens app. Genom appen kan du övervaka laddningskostnader och starta och stoppa laddningen direkt.

Din laddbricka bör täcka minst 60% av alla laddstationer. Om detta inte är fallet, planera din resa noggrant och överväg att skaffa en extra laddbricka för ett bredare nätverk av laddstationer. Tänk på att du med Santander Leasing kan kombinera upp till 3 bränslekort och laddbrickor för maximal flexibilitet.

Beställning, avslutning eller spärrning av bränslekort/laddbricka görs via 'Förartjänster' – klicka här om du behöver lägga till eller ändra bränslebolag.

Olycka utomlands, vad gör jag?

Olyckor händer, även när vi är mest försiktiga. Om du råkar ut för en olycka, var noga med att dokumentera händelsen noggrant (ta bilder, samla vittnesmål, anmäl till polisen etc.).

Om olyckan inte är av allvarlig karaktär görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Vid akuta fall utomlands ring SOS international på +45 70 10 50 50.

Tryck här för att läsa mer om olyckor

Vid service eller reparationer utomlands

Vid akuta reparationer utomlands kan du som förare bli ansvarig för att betala eventuella kostnader på plats, detta eftersom många verkstäder inte kan fakturera oss. Det är viktigt att du sparar alla kvitton och dokumentation relaterad till reparationerna, både för försäkringsändamål och för att kunna redovisa eventuella åtgärder för din leasinggivare.

Vid behov av service eller reparationer i utlandet ska du kontakta Santander Leasing på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice@santanderleasing.se.

Vad gör jag om jag är utomlands och mitt fordon blir stulet?

Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och säkerställ att skadan registreras.

För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

Måste jag använda miljödekaler om jag ska köra i Tyskland?

För att få köra fordon som personbilar, lastbilar och bussar i de städer som infört miljözoner, Umweltzonen, krävs en dekal som monterats på vindrutan i nedre högra kanten. Ska du inte köra in i en miljözon utan bara köra igenom Tyskland på Autobahn behövs ingen miljödekal.

Dekalen kallas Feinstaubplakette eller Umweltplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Fordon som saknar miljödekal får inte köra in i miljözonen. Utebliven miljödekal medför böter och eventuellt bärgning ut ur miljözonen.

Detta gäller även för alla fordon som är registrerade utomlands. Av denna anledning råds alla bilister att informera sig om miljödekal och att införskaffa denna i god tid om de vill köra in i en av miljözonerna.

Miljözoner är utmärkta vid trafikmärken med tilläggsskylt som talar om vilka färgdekaler som tillåter inträde i området. Miljödekalen finns i tre färger (rött, gult och grönt) och vilken dekal man ska ha på bilen beror på hur bilen uppfyller europeiska avgasnormer. Miljödekaler kan bl.a. beställas hos DEKRA eller köpas på plats i tyska bilverkstäder eller besiktningsstationer.

Beställ din miljödekal

Utomlandskörning: Att tänka på!

 
Trafiksäkerhet och Böter
 
 • Observera att fortkörningsböter utställda utomlands kommer att skickas till Sverige och är bindande.
 • Det är avgörande att du följer lokala parkeringsregler för att undvika onödiga böter. Kom ihåg att alla trafikböter, oavsett typ, följer med fordonet tillbaka till Sverige.
Vid Olyckor
 
 • Om olyckan är framme, dokumentera händelsen noggrant. Ta bilder, samla in vittnesmål, och gör en polisanmälan. För ytterligare vägledning, gå till Om olyckan är framme där vi guidar dig genom hela processen.
Skadat bilglas utomlands?
 
 1. Ring +46771 575 57. Carglass® samlar information om din plats, eventuella kostnader och din självrisk.
 2. Efter att allt är bekräftat kommer du att kontaktas av närmsta Carglass-verkstad i det land du befinner dig för att boka en tid för reparation.
 3. Du behöver inte betala på plats. Kostnaden för reparationen faktureras direkt till Santander Leasing, som sedan lägger till självrisken på din nästa månadsfaktura.
Akuta Reparationer
 
 • Vid behov av akuta reparationer utomlands, kan du bli tvungen att betala kostnaderna på plats eftersom många verkstäder inte kan fakturera oss direkt. Det är kritiskt att du sparar alla kvitton och dokumentation för att säkerställa återbetalning och för försäkringssyften.
Drivmedelskort
 
 • Kontrollera var du kan använda ditt drivmedelskort och var medveten om eventuella begränsningar för användning utomlands.

Vi vill att din erfarenhet utomlands ska vara så smidig som möjligt och är här för att stödja dig genom varje steg i processen.

Innan du kör utomlands, kontrollera alltid först i er bilpolicy eller med er bilansvarig om din arbetsgivare tillåter utlandskörning.