Förarbyte

Registrera ett förarbyte, ändra fordonstyp, avregistrera en förare samt spärra och beställa drivmedelskort.

Vid ett förarbyte som involverar förflyttning av fordon mellan olika organisationer, oavsett om det är internt inom moderbolaget eller till ett externt bolag, är en formell överlåtelseprocess nödvändig. För att påbörja processen för en sådan överlåtelse, vänligen kontakta Santander Leasing via e-post på kundservice@santanderleasing.se

Förarbyte | Santander Leasing

Vid förarbyte av tjänstebil eller förmånsbil sker bytet den första dagen i nästkommande månad. Exempel: Ett förarbyte registrerat den 15:e maj kommer att genomföras den 1:a juli, vilket innebär att processen tar två månader.

För bruksbilar och poolbilar kan förarbytet registreras att ske på önskat datum.

Vid förarbyte där den nya föraren inte ska överta befintliga drivmedelskort, eller i situationer där drivmedelskort används för delat drivmedel, kommer dessa kort att spärras och inaktiveras för att förhindra obehörig användning. Denna åtgärd träder i kraft samma datum som förarbytet sker. Samma princip tillämpas även när ett fordon byter kategori för att bli en poolbil.

Vid beställning av drivmedelskort, observera att dessa kommer att levereras inom 5-14 arbetsdagar före det datum då förarbytet träder i kraft.

Efter att ett förarbytesformulär har skickats in, skickas en bekräftelse till både den inlämnande parten och den nya föraren. Denna bekräftelse innehåller information om påbörjandet av förarbytesprocessen, inklusive relevant information för den nya föraren, som exempelvis instruktioner för att beställa dokument för körning utomlands. Den nuvarande föraren kommer inte att motta någon kommunikation från oss under denna process.

1. Dina Uppgifter

*
*
*


*
Ett bekräftelsemeddelande skickas till den angivna e-postadressen för att informera om det registrerade förarbytet.

2. Fordon

*
*
*
*
*
*
*
Förarbyte av bruksbil eller poolbil registreras på önskat datum. Förarbyte av tjänstebil eller förmånsbil sker den 1:a nästkommande månad.

3. Nuvarande förare

*
*
*


*Drivmedelskort för delat drivmedel är personliga och inte enbart knutna till ett specifikt fordon. För att säkerställa att obehörig användning inte sker, kommer dessa kort att spärras och inaktiveras per samma datum som förarbytet träder i kraft.
*


Vid förarbyte där den nya föraren inte ska överta befintliga drivmedelskort, kommer dessa att spärras och inaktiveras för att förhindra obehörig användning. Denna åtgärd träder i kraft samma datum som förarbytet sker. Samma princip tillämpas när ett fordon byter kategori för att bli en poolbil.

4. Ny förare

*
*
*
**


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


*


*
*
*

6. Slutligen