Sekretesspolicy och behandling av personuppgifter

Var och en av de sekretesspolicyer som anges nedan gäller för behandling av personuppgifter av Santander Leasing AB som personuppgiftsansvarig.

Att skydda dina personuppgifter är en hög prioritet för oss och beaktas i alla våra affärsprocesser. Den relevanta sekretesspolicyn innehåller en beskrivning av vår sekretesspraxis i förhållande till dina personuppgifter. Du kommer också att läsa vilka rättigheter du har rätt till när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken sekretesspolicy som gäller beror på vilken relation vi har med dig och i vilken egenskap du agerar. Välj därför från listan nedan den sekretesspolicy som gäller för dig och läs denna noggrant för att du ska förstå hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Ditt intresse först: Vid behandling av dina personuppgifter hanteras ditt intresse först. Du kan räkna med att Santander Leasing tillämpar följande sekretessprinciper:

Flit: Vi kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och följa lagen.

Öppenhet: Vi kommer att vara transparenta med användningen av dina personuppgifter.

Säker: Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust eller olaglig behandling.

Relevant: Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att förse dig och, i förekommande fall, din arbetsgivare, med våra tjänster. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part.

Tjänst: Du kan begära tillgång till eller korrigera eller radera dina personuppgifter. Varje motiverad begäran kommer att tillgodoses på kort sikt.