Vanliga frågor om återlämning

Återlämning

Hur sker återlämning av min bil?

Du kan återlämna din bil genom att lämna den till den återförsäljare som kommer att leverera din nya bil. Om din nya bil istället levereras med transport till dig, vänligen meddela oss så hjälper vi dig med återlämningen av din befintliga bil.

Om du inte har någon ny bil att hämta ut utan endast behöver återlämna en bil, kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Vänligen se till att kontrollera med märkesåterförsäljaren om de kan hantera återlämning av bilar, eftersom de inte är förpliktigade att göra det.

Alternativt kan bilen placeras på den överenskomna platsen, till exempel din arbetsplatsparkering, och vi kan hämta upp den därifrån. Du kan lämna nycklar och annan dokumentation i receptionen och meddela oss om det. 

Oavsett hur du väljer att återlämna din bil är det viktigt att du fyller i återlämningsformuläret.

Förbered återlämningen
  1. Se till att bilen är ren och att alla personliga tillhörigheter har tagits bort.
  2. Samla ihop alla ursprungliga tillbehör som följde med bilen, såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Återlämna alla sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar och liknande tillbehör.
  4. Glöm inte att avläsa mätarställningen.
  5. Se till att bilen är tankad eller laddad. Om det är ett helt elektriskt fordon ska batteriet ha en kapacitet att köra minst 100 km efter återlämningen. Om laddningen uteblir debiteras du för uppladdning, väntetid och transport. Samma gäller för fossildrivna fordon och hybrider. Se till att tanken är tillräckligt fylld för att köra minst 100 km efter återlämningen. Vid utebliven tankning kommer du att debiteras för bränsle och transport.
  6. Om det finns skador på bilen vid återlämningen: Anmäl skadorna genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade innan bilen återlämnas, även de som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämningen ska den ändå anmälas till försäkringsbolaget och skadenumret ska anges i återlämningsformuläret.
Om du har en skada på din bil och kontraktet snart löper ut finns det några steg du kan ta:
  1. Skadeanmälan till försäkringsbolaget: Fyll i en skadeanmälan och rapportera alla skador till ditt försäkringsbolag. Detta bör göras oavsett om skadorna hinner åtgärdas innan återlämningen av bilen.
  2. Åtgärda skadorna: Försök att åtgärda så många skador som möjligt innan du lämnar tillbaka bilen. Det kan innebära att reparera repor och bucklor, byta ut spruckna rutor eller skadade lister, samt fixa eventuella skador på inredningen eller fälgarna. Det är viktigt att alla skador åtgärdas, även om de inte täcks av försäkringsbolaget.
  3. Anmäl skadorna i återlämningsformuläret: Om du inte hinner åtgärda alla skador innan återlämningen av bilen, bör du ändå anmäla skadorna till försäkringsbolaget. Du kan ange det tilldelade skadenumret i återlämningsformuläret.
När ska bilen återlämnas?

Normalt sett ska bilen återlämnas enligt kontraktets slutdatum för att undvika eventuella extra kostnader.

Vi tillåter att bilen återlämnas under samma månad som slutdatum. Om bilen dock återlämnas innan den angivna datumen betraktas det som en förtidslösning och medför en extra kostnad.

Jag planerar att byta arbetsgivare. Kan jag ta med mig min bil till den nya arbetsgivaren?

Ja, det är möjligt under förutsättning att både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det och att den nya arbetsgivaren uppfyller Santander Leasings kreditkrav. Det krävs också att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Santander Leasing.

Jag glömde att skicka in återlämningsformuläret, vad händer nu?

Vid återlämning av fordonet ska återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen returneras. Om du av någon anledning har glömt att skicka in formuläret, kommer vi att använda dagen då fordonet anländer till Santander Leasing som återlämningsdatum.

Kan jag få tillbaka kvarglömda saker efter återlämning av fordon?

Tyvärr kan Santander Leasing inte garantera förvaring eller ansvar för kvarlämnade saker efter återlämningen av fordonet. Det är viktigt att du kontaktar Santander så snart som möjligt på telefonnummer +46 (0) 40 94 75 40 eller via e-post kundservice@santanderleasing.se om du har glömt något i bilen. Santander kommer att göra sitt bästa för att återlämna dina ägodelar, men de kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av värdefulla föremål om de inte återfinns.

Kan jag köpa ut min leasingbil från Santander när avtalet löper ut?

Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Santander Leasing och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Santander Leasing sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel.

Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.