Återlämningsformulär

Återlämningsformuläret är designat för att göra processen smidig och bekymmersfri för dig som förare eller fordonsansvarig.

OBS! Transporten bokas baserat på angivet återlämningsdatum. Ledtiden för upphämtning är 10 - 15 arbetsdagar. Dessvärre kan vi inte uppge exakt datum och tidpunkt för upphämtning, men ni blir kontaktade 1 - 2 dagar innan detta sker. Eventuella drivmedelskort för fordonet bör klippas samma dag som fordonet återlämnas.

Återlämning av fordon med Santander Leasing

Du kan återlämna din bil genom att lämna den till den återförsäljare som kommer att leverera din nya bil. Om din nya bil istället levereras med transport till dig, vänligen meddela oss så hjälper vi dig med återlämningen av din befintliga bil.

Om du inte har någon ny bil att hämta ut utan endast behöver återlämna en bil, kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Vänligen se till att kontrollera med märkesåterförsäljaren om de kan hantera återlämning av bilar, eftersom de inte är förpliktigade att göra det.

Alternativt kan bilen placeras på den överenskomna platsen, till exempel din arbetsplatsparkering, och vi kan hämta upp den därifrån. Du kan lämna nycklar och annan dokumentation i receptionen och meddela oss om det.

Slutlig inspektion för att kontrollera bilens skick

Efter återlämnandet av bilen genomgår den en slutlig inspektion utförd av en oberoende part för att bedöma dess skick. Om ni önskar medverkar vid denna inspektion kontakta eol@santanderleasing.se. Inspektionen tar hänsyn till vanligt slitage, som mindre märken och repor. Vid mer allvarliga skador kan det tillkomma extra kostnader. För att undvika att bli fakturerad för saknade föremål och skador som täcks av försäkringen, följ våra återlämningsriktlinjer.

Exempel på skador som bör åtgärdas:

  • Repor: Förändringar i lacken där repan är tillräckligt djup för att man ska kunna känna den med en nagel och inte försvinner vid polering.
  • Bucklor: Förändringar i bilens plåtdelar.
  • Andra skador: Skador som orsakats av eftermonterad utrustning, stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar och liknande.

För en bekymmersfri återlämningsprocess är det starkt rekommenderat att åtgärda dessa skador i förväg.

1. Dina uppgifter

*
*
*

2. Föraren & Fordonet

*


*
En bekräftelse kommer att skickas till den angivna e-postadressen för att informera att fordonet har registrerats för återlämning.


*
*
*
*
*
*


Vid "Ja" kommer föraren att bibehålla sin status som förare och inget annat händer. Vid "Nej" kommer föraren att exkluderas från all extern kommunikation och slutligen raderas från vårt data system.

3. Återlämningsplats

*
*
*
*

4. Utrustning och tillbehör

*

OBS! Om hjulen inte finns i fordonet kommer Santander att debitera företaget en helt ny hjuluppsättning alternativt en fraktkostnad om däckförvaring finns.
*
*


Vid återlämning ska fordonet vara noggrant tvättat, både invändigt och utvändigt. En ren bil underlättar besiktningen och kan förhindra eventuella extra avgifter.
*


OBS! Vid utebliven laddning eller tankning debiteras du för uppladdning, drivmedel, väntetid och transport.

5. Synliga skador

Ange eventuella skador på fordonet i fältet nedan. Efter återlämning kommer Santander genomföra en fullständig besiktning. Skador som behöver åtgärdas kommer att repareras enligt riktlinjerna. Observera att kostnader för reparationer kommer att faktureras till det angivna kostnadsstället hos kunden.

*


*


Skador som inte anmäls till respektive försäkringsbolag och inte åtgärdas före fordonets återlämning debiteras föraren/företaget. Detta kan bli dyrare än självrisk.
*
*

6. Återlämningsdatum

Transporten bokas baserat på angivet återlämningsdatum. Ledtiden för upphämtning är 10 - 15 arbetsdagar. Dessvärre kan vi inte uppge exakt datum och tidpunkt för upphämtning, men ni blir kontaktade 1 - 2 dagar innan detta sker. Eventuella drivmedelskort för fordonet bör klippas samma dag som fordonet återlämnas.

*
*
*