Vad gör jag om jag är utomlands och mitt fordon blir stulet?

Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och säkerställ att skadan registreras.

För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.