Måste jag betala fortkörningsböter från utomlandet?

Fortkörningsböter från utomlands skickas till ditt hemland, där du kan bli föremål för sanktioner som att få böter eller poäng på ditt körkort. Om du inte betalar en fortkörningsbot utomlands, kan det leda till ytterligare konsekvenser, såsom att beloppet fördubblas, eller i vissa fall, att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.