Här måste du ha med dig ett grönt kort

Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat:

  • Albanien, Azerbajdzan, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Om du reser till något sådant land utan grönt kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Vid beställning av Grönt kort, bör du vara medveten om att det fulla ansvaret för korrekt utskrift vilar på dig som motorist. Observera att myndigheter som har rätt att kontrollera Grönt kort inte är skyldiga att hjälpa till med utskriften av dokumentet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Grönt kort endast får skrivas ut på antingen grönt eller vitt papper.