Vanliga frågor om faktura

Fakturor

Hur kan jag bevisa att jag har betalat min parkeringsbot?

Samla in och förbered bevis som kvitton, bankutdrag eller e-postbekräftelser som visar betalningsdatum och belopp. Dessa dokument kommer att vara avgörande för att klargöra situationen med din arbetsgivare eller leasingbolaget.

Vad ska jag göra om det skett ett felaktigt löneavdrag för en parketingsbot jag redan betaltat?

Om du märker ett felaktigt löneavdrag, bör du först samla alla relevanta bevis för att bekräfta att parkeringsboten har betalats (t.ex. kvitton eller bankutdrag). Kontakta sedan din arbetsgivares löneavdelning och presentera dina bevis. Om problemet kvarstår, vänd dig till leasingbolaget för ytterligare hjälp.

Hur bestrider jag en parkeringsbot?

Kontakta det företag som har utfärdat parkeringsboten innan sista betalningsdagen. Parkeringsboten behöver betalas även om den ska bestridas. I vissa fall behövs en fullmakt från oss som du får genom att kontakta oss på kundservice@santanderleasing.com. Vänligen ange ärendenummer och registreringsnummer.