Elektriska företagsbilar en guide till företag

För vissa företag kan en blandning av elektriska och fossildrivna företagsbilar vara det mest lämpliga valet - kanske är det även så för ert företag?

Elektriska företagsbilar: hanterbart för företaget?

Börja med din nuvarande situation. Vem är det som kör företagsbilar och vilka fordon har de i nuläget? Hur många kilometer kör de? Vilka förutsättningar har du att tillgodose elektriska företagsbilar och plug-in hybrider?

Du måste känna till infrastrukturen för laddning av elfordon runt om dig för att kunna avgöra om företaget behöver installera laddningspunkter eller inte. Det bästa är att om företagsbilarna kan ladda på jobbet då detta sparar tid och du slipper onödig administration.

Beräkna de ekonomiska effekterna

Investeringar kan innefatta installation av laddningsinfrastruktur, som laddningspunkter för elektriska företagsbilar, vilket kan kräva en initial investering för hårdvaran och installationen. Utöver detta kan det behövas investeringar i infrastrukturen för elnätet för att möta ökad efterfrågan på el.

Totalkostnaden för eldrivna företagsbilar i förhållande till fossildrivna

Totalkostnaden för eldrivna företagsbilar kan variera beroende på faktorer som kostnad för fordonen, laddningsinfrastruktur, underhåll och driftskostnader. Generellt kan det vara högre initialkostnad för elfordon jämfört med fossildrivna företagsbilar, men driftkostnaderna är oftast lägre för elfordon, särskilt om elen är billigare än bensin eller diesel. Med färre mekaniska delar som kräver underhåll har eldrivna företagsbilar en längre livslängd och färre reparationer jämfört med fossildrivna.

Eldrivna företagsbilar är vanligtvis mer energieffektiva än fossildrivna, vilket innebär att de kan köra längre på samma mängd energi. Men dieseldrivna företagsbilar har oftast en längre räckvidd än elbilar och dessutom kan de förlora sin laddningskapacitet över tiden och antalet laddcykler.

Det är viktigt att notera att valet mellan en dieselbil och en elbil beror på flera faktorer, inklusive användningsområden, miljöpåverkan och individuella behov och preferenser.

Att välja elektriska företagsbilar

Valet mellan elektriska företagsbilar och fossildrivna företagsbilar beror på flera faktorer, inklusive ert företags behov, budget, laddningsinfrastruktur, räckviddskrav, tillgänglighet av förnybar el, lokala regleringar och skatteförmåner. För vissa företag kan en blandning av elektriska och fossildrivna företagsbilar vara det mest lämpliga valet - kanske är det även så för ert företag?

Hur mycket mindre C02-utsläpp kommer du att bidra med per år?

Minskningen av C02-utsläppen beror på antalet elektriska företagsbilar som används och hur mycket de används. Generellt sett har eldrivna en lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossildrivna företagsbilar, särskilt om elen kommer från förnybara källor. En rapport från European Environment Agency visade att en genomsnittlig elbil kan minska koldioxidutsläppen med upp till 50% jämfört med en genomsnittlig bensinbil.

Klarar företagets bilpolicy av elektriska företagsbilar?

Bestäm vilka företagsbilar som är tillgängliga för vilka anställda och skapa en bilpolicy med riktlinjer och regler som kan hanterar elektriska såsom fossildrivna fordon:

  • Policy för laddning hemma (t.ex. vem betalar vad?)
  • Prioritering av laddning (t.ex. första laddning på jobbet och hemma före laddning på offentliga stationer för att minimera kostnader)
  • När ska fordon laddas och var?

Vi säkerställer att varje företagsbil är rätt bil för jobbet

Vi minskar risken för avbrott i verksamheten. Genom att bedöma vilken typ av laddningslösning som är bäst för ert företag, ser vi till att du undviker kostsamma felaktiga val och att laddningsprocessen är optimerad för just era elektriska företagsbilar.

Konsulterar angående det nödvändiga ekosystemet, dvs. alla faktorer som påverkar användningen av elektriska företagsbilar, inklusive infrastruktur, regelverk och tillgång till laddningsstationer.

Minimerar kostnaderna och riskerna med att byta till elektriska företagsbilar genom att rådgöra angående en framtidssäker blandning av laddnings- och leasinglösningar som stödjer en gradvis övergång till elektriska företagsbilar.