3. Vad används mina uppgifter till och på vilken rättslig grund sker detta?

Santander Leasing erbjuder fordonsfinansiering och ytterligare fordonsrelaterade tjänster till företagskunder. För tillhandahållandet av dessa tjänster har vi ingått ett ramavtal med din arbetsgivare. Enligt detta ramavtal avslutas enskilda operativa eller finansiella leasingavtal. Din arbetsgivare bestämmer vilka ytterligare fordonsrelaterade tjänster som är tillgängliga för dig.

3.1. Ingående av ett individuellt operationellt
hyresavtal

Vilka personuppgifter behandlas?
Din arbetsgivare kan dela dina kontaktuppgifter och din personliga hyresbudget med oss. Om du leasar ett fordon med Athon behandlar vi även uppgifter om fordonet. Under avtalets löptid behandlar vi ytterligare uppgifter som behövs för att hantera din användning av fordonet och den dagliga hanteringen av fordonet.

Vad är syftet med
denna behandling?
Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, skapa en beräkning för ditt leasingfordon och ge dig ett erbjudande och att dubbelkolla specifikationerna för ditt erbjudande. Om du leasar ett fordon med Santander Leasing är syftet med denna behandling också att utföra leasingavtalet (t.ex. leverans av fordonet, skicka bränslekort/mobilitetskort/betalkort, rapporter och debiteringskostnader till din arbetsgivare, reparation och underhåll, skaderapporter, trafikböter) och för den dagliga hanteringen av fordonet.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av
dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse (fullgörandet av det leasingavtal som vi har med din arbetsgivare eller Santander Leasing som ägare av fordonet). Den rättsliga grunden för behandling av en sanktionskontroll är berättigat intresse.

 

3.2. Ytterligare fordonsrelaterade tjänster

Santander Leasing erbjuder ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Beroende på vilket avtal vi har med din arbetsgivare ingår en eller flera ytterligare fordonsrelaterade tjänster i leasingavtalen.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av (var och en) av dessa avtalstjänster. Det ligger i Santander Leasings intresse att förse dig med bästa möjliga mobilitetstjänster. Santander Leasing utför inte själv ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Santander Leasing använder specialiserade tredjeparts servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster. Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

 

3.2.1. Reparation och underhåll, vägassistans, försäkring materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
A. Reparation och underhåll, Vägassistans: Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och platsen där hjälp begärs och tillhandahålls. Dessutom kan du lämna viss information om fordonshantering till oss.
B. Försäkring Materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar: För olyckshantering behandlar vi följande information:
• Dina kontakt- och fordonsuppgifter samt olycks- och skadeinformation (inklusive foton av händelsen och / eller skadan, om tillgänglig), information om andra passagerare och vittnen och all annan relevant information du ger oss i samband med olyckan;
• Relevant information om tredje part som är inblandad i olyckan, såsom namn, försäkringsbolagets namn, försäkringsnummer och eventuella anspråk från sådana tredje parter;
• Relevant information som samlats in från försäkringsbolag;
• Om tillgängligt: vittnesutsagor och/eller rapporter som skapats av myndigheterna (t.ex. polisen).

Vad är syftet med denna behandling?
A. Syftet med denna behandling är att administrera din användning av fordonet och att hantera fordonets underhåll. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna reparations- och underhållstjänster utförs för ditt fordon och för att hjälpa dig att komma tillbaka på vägen så snart som möjligt.
B. Syftet med denna behandling är att få skadan återställd, att kunna kräva försäkringspengar från vårt försäkringsbolag eller försäkringsgivaren från någon av den olycksdrabbade parten. Ett annat syfte är att kunna debitera din arbetsgivare kostnader ("egen risk/ självrisk").

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är berättigat intresse (fullgörandet av det leasingavtal som vi har med din arbetsgivare eller Santander Leasing som ägare av fordonet).

 

3.2.2. Bränslekort och/eller däck

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
A. Bränslekort: För utfärdande av ditt bränsle- eller betalkort och för att administrera dina påfyllningar samlar Santander Leasing in följande personuppgifter:
• Dina kontaktuppgifter och födelsedatum, fordonsuppgifter, numret på ditt bränsle-/betalkort och tillhörande kostnader.
B. Däck: Vi behandlar dina kontaktuppgifter och registreringsnummer.

Vad är syftet med denna behandling?
A. Syftet med denna behandling är utfärdandet av ditt bränslekort och att administrera dina påfyllningar och/eller att installera en laddningsanläggning på din hemadress.
B. Syftet med denna behandling är att administrera och hantera fordonets däck. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna däcktjänster utförs för ditt fordon.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är
berättigat intresse (fullgörandet av det leasingavtal som vi har med din arbetsgivare och Santander Leasing som ägare av fordonet).

 

3.2.3. Ersättningsfordon

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och, om tillämpligt, platsen där ersättningsfordon begärs och tillhandahålls.

Vad är syftet med denna behandling?
Syftet med denna behandling är att hålla dig mobil.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är
berättigat intresse (fullgörandet av det hyresavtal som vi har med din arbetsgivare).

 

3.3. Hantering av trafik- och parkeringsböter

I princip, som registrerad ägare av leasingfordon, kommer trafik- och / eller parkeringsböter som förare av leasingfordonen ådrar sig att riktas till Santander Leasing av de behöriga (utländska) myndigheterna som utfärdar sådana böter (t.ex. polisen eller den lokala kommunen). Santander Leasing föreskriver snabb betalning av sådana böter. Baserat på informationen i våra system kommer vi att debitera böterna antingen till din arbetsgivare eller direkt till dig.

Reglerna för trafik- och/eller parkeringsincidenter skiljer sig åt mellan olika länder. Ibland är Santander Leasing enligt lag skyldigt att endast rapportera uppgifter om leasingförare till en behörig (utländsk) myndighet. Den behöriga (utländska) myndigheten kommer då att vända sig direkt till dig för vidare hantering av trafik- och/eller parkeringsöverträdelserna.

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
Vi behandlar information som vi får från behöriga (utländska) myndigheter: dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter samt art, plats och tid för den begångna händelsen och/eller de utdömda böterna.

Vad är syftet med denna behandling?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att betala böter och, om tillämpligt, få ersättning från din arbetsgivare eller dig.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse eftersom Santander Leasing är ägare till fordonet.

 

3.4. Process-, produkt- och prisoptimering 

Santander Leasing behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

Vilka personuppgifter behandlas?
Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

Vad är syftet med denna behandling?
Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser. 

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

Publicerad 28 februari, 2024