Viktigt att notera innan återlämning:

  • Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i återlämningsguiden.
  • Skador som inte klassas som normalt slitage ska vara åtgärdade och anmälda till respektive försäkringsbolag.
  • Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämningen ska den ändå anmälas till försäkringsbolaget och skadenumret ska anges i återlämningsformuläret.
  • För detaljerad information om hur du gör en skadeanmälan, se vår hemsida: Förartjänster - Om olyckan är framme.