Total Cost of Ownership

Att ta reda på köp- eller leasingpriset för en bil är lätt nog, men hur är det med TCO (total cost of ownership) för att köra och underhålla tjänstebilen eller flertalet transportbilar under hela livscykel?

Dyrare med elektrifierade fordon?
Bli en TCO-expert!
Utforska förarnas krav.
Santander Leasing förenklar TCO.

TCO pusslet

Det förekommer ett överväldigande av antal frågor du behöver ställa om du vill beräkna din totala ägandekostnad (total cost of ownership). Tar du hänsyn till bränsleförbrukningen? Vilka skatteförmåner är du berättigad till? Varför är CO2-utsläpp viktiga?

Vad är TCO?

TCO står för Total Cost of Ownership. Det är en finansiell metod som bygger på idén att den totala kostnaden för att äga något inkluderar alla kostnader som det medför under hela sin livslängd, inte bara de initiala köpkostnaderna. Vilket innebär att ett köp av tjänstebil utifrån ett basbelopp inte ger rättfärdig uppfattning av den totala kostanden eller TCO.

Varför TCO och inte basbelopp?

TCO-analys används i många branscher eftersom det har visat sig vara ett utmärkt sätt att spåra pågående kostnader och göra prognoser för budgetändamål. Det är också ett ganska exakt sätt att jämföra liknande produkter eller applikationer över hela deras livslängd.

Uppdatera din bilpolicy från att erbjuda tjänstebilar med 7,5 basbelopp till att erbjuda tjänstebilar uträknat med TCO, för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om den leasinglösning som kommer att ha störst positiv inverkan på företaget. 

Vad händer om man inte ändrar sin bilpolicy och fortsätter med prisbasbelopp som grund för val av bil?

Svaret står skrivet här.

 

Boka och förstå varför TCO är bättre än prisbasbelopp!

Beslutet är ditt. Om du är osäker på vad som är bäst för företaget, varför inte boka en kostnadsfri konsultation?