Har jag rätt till en ersättningsbil under reparation eller service på min bil?

Generellt ingår en ersättningsbil för service och reparation i 1 dag. Om du är osäker på om du har rätt till en ersättningsbil, finns informationen i ditt avtal.

Observera att det inte ingår en ersättningsbil vid reparation av plåtskador, om det inte har tecknats ett specialavtal för detta ändamål.