Fakturan från verkstadsbesöket ska alltid faktureras Santander Leasing

Fakturan för verkstadsbesök ska alltid skickas till Santander Leasing. Ingen kostnad behöver betalas av kund vid ett verkstadsbesök.