Hur är en Personalbil en förmån?

Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Santander Leasing garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.