Vanliga frågor om personalbil

Personalbil

Vad är Personalbil?

Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

Vad ingår i en Personalbil?
 • Finansiering
 • Vägtrafikskatt
 • Garanterat restvärde
 • Service och reparation
 • Sommar- och vinterhjul
 • Däckförvaring och skifte
 • Hantering av trängselskatt (kostnaden står föraren för)
Hur är en Personalbil en förmån?

Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Santander Leasing garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

Hur fungerar Löneavdraget?

En anställd som använder en personalbil kommer att betala en fast månatlig avgift som dras av från lönen under hela avtalsperioden. Avgiften kommer att bestå av både nettolöneavdrag och bruttolöneavdrag, som görs månadsvis i förskott.

Nettolöneavdraget motsvarar förmånsvärdet av bilen, vilket innebär att den anställde inte behöver betala någon förmånsbeskattning för bilen. Den återstående delen av kostnaden kommer att betalas genom bruttolöneavdrag, vilket leder till att den anställda får fördelen av en lägre arbetsgivaravgift. Bilens rabatt kommer inte att påverka nettobeloppet av löneavdraget.

Skatteverket fastställer alltid förmånsvärdet för en bil baserat på listpriset som tillverkaren har rapporterat in. Bruttobeloppet av löneavdraget kommer att minska om bilen har en hög rabatt, eftersom leasingkostnaderna totalt sett kommer att bli lägre. Om det sker förändringar i skattereglerna kan arbetsgivaren välja att använda andra löneavdrag. Dessutom kan bruttobeloppet av löneavdraget ändras under avtalsperioden om den anställda kör längre eller kortare sträckor än vad som uppgavs i bilofferten.

Nettobeloppet av löneavdraget justeras årligen i enlighet med skatteverkets beräkningar av förmånsvärdet. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för den anställda om hon betalar statlig inkomstskatt (med en månadslön på knappt 51 200 kronor eller mer).

Vad ingår inte i en Personalbil?
 • Drivmedel
 • Självrisker vid skada
 • Parkeringsavgifter och parkeringsböter
 • Hyrbil vid t.ex service
Kan jag byta bil under avtalad tid?

Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

Vad händer om du byter arbetsplats ?

Att bryta ett leasingavtal i förtid kan innebära kostnader för den anställde som variera beroende på återstående leasingtid. Vid tecknande av en GAP-försäkring (uppsägningsskydd), försäkrar du dig mot ovanstående kostnader. Kostnad ca 100 kr/månad.

Varför är det viktigt med att uppge en korrekt körsträcka?

Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

Vad händer vid föräldraledighet?

Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

Hur påverkar Personalbilen pensionen?

En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.