Om regeringen beslutar om höjd beredskap, kan min leasingbil som ägs av ett leasingbolag tas i anspråk av staten?

Ja, staten har rätt att ta kontroll över alla fordon, inklusive leasingbilar, vid en situation där regeringen beslutar om höjd beredskap. Detta gäller oberoende av vem som äger fordonet – oavsett om ägaren är en privatperson, ett företag, svensk medborgare eller inte. I sådana fall övergår äganderätten av bilen från leasingbolaget till staten.

Som leasingtagare är du dock fortfarande ansvarig för att fortsätta betala för leasingen fram till att du överlämnar bilen vid angiven avlämningsplats.

Läs mer Forsvarsmakten.se