Vid viltolycka

  1. Vid behov av assistance eller bärgning, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst.
  2. Vid en viltolycka ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget AXA XL Försäkringar, oavsett om det finns en motpart inblandad eller inte.
  3. Enligt lag är du skyldig att kontakta Polisen och göra en anmälan om du kolliderar med vilt av följande arter: Utter, klövvilt (vildsvin, hjort, rådjur och älg), örn, björn, järv, lo och varg.
  4. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  5. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Santander Leasing.