Inbrott i fordon

  1. Upprätta en polisanmälan inom 24 timmar.
  2. Kontakta AXA XL Försäkringar och gör din anmälan.
  3. Kontakta Ryds Bilglas eller CarGlass för att få hjälp med att tillfälligt täta öppningen.
  4. De personliga tillhörigheter som blir stulna vid bilinbrott ersätts av din egen hemförsäkring eller motsvarande.