Vanliga frågor om olyckan är framme

Om olyckan är framme

Kan du inte fortsätta köra?
 1. Vid mekaniskt haveri eller skada som hindrar dig från att fortsätta köra, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst, till exempel Mercedes-Benz om du har en Mercedes-bil.

Klicka här för en lista på biltillverkarens bärgning

Personbilsolycka utan motpart (smitningsolycka)?
 1. Gör en anmälan via polisens e-tjänst.
 2. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring). När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan göras till AXA XL Försäkringar.
 3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
 4. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången. Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Santander Leasing.

Personbilsolycka med motpart, när personen har identifierat sig?
 1. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring) samt göra en separat skadeanmälan till AXA XL Försäkringar. När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan endast göras till AXA XL Försäkringar.
 2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
 3. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången. Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Santander Leasing.

Inbrott i fordon
 1. Upprätta en polisanmälan inom 24 timmar.
 2. Kontakta AXA XL Försäkringar och gör din anmälan.
 3. Kontakta Ryds Bilglas eller CarGlass för att få hjälp med att tillfälligt täta öppningen.
 4. De personliga tillhörigheter som blir stulna vid bilinbrott ersätts av din egen hemförsäkring eller motsvarande.
Vid viltolycka
 1. Vid behov av assistance eller bärgning, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst.
 2. Vid en viltolycka ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget AXA XL Försäkringar, oavsett om det finns en motpart inblandad eller inte.
 3. Enligt lag är du skyldig att kontakta Polisen och göra en anmälan om du kolliderar med vilt av följande arter: Utter, klövvilt (vildsvin, hjort, rådjur och älg), örn, björn, järv, lo och varg.
 4. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
 5. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Santander Leasing.

Olycka med en transportbil
 1. Vid en olycka med en transportbil ska du göra en skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget
 2. Kontakta AXA XL Försäkringar och gör din anmälan, oavsett om skadan involverar en motpart eller inte. Detta beror på att transportbilen inte har någon vagnskadegaranti eller försäkring från tillverkaren.
 3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
 4. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Santander Leasing.

Vid stenskott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor
 1. Vid stenskott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor gör du en skadeanmälan direkt till Ryds Bilglas eller Carglass®.
 2. Vid stenskott är det viktigt att du så snart som möjligt täcker över stenskottet med ett stenskottsplåster.
 3. Om du är osäker på vilken åtgärd som krävs, kan du använda Ryds Bilglas skadebedömningstjänst. Ladda upp en bild på din glasskada och få en bedömning.
 4. Kom ihåg att stöldskador och inbrott alltid ska anmälas till polisen: www.polisen.se. Telefonnummer: 114 14

Vid byte av vindruta ingår en fri lånebil, inklusive 50 kilometer körsträcka. Vid reparation av stenskott och byte av vindruta erbjuds en fri el-lånecykel.