Vad gör jag om laddboxen hemma inte fungerar?

Om laddboxen hemma inte fungerar eller har något annat fel ska du kontakta din laddpartner.