Shell Card EU

Med Shell Card EU tankar du bränsle på 500 stationer i Sverige och 11 000 Shellstationer i Europa. Gäller även på St1.