Om jag har ett bränslekort med drivmedel som förmån måste jag betala för den el jag laddar hemma?

Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.