OKQ8 företagskort

OKQ8 Business Basic El: Bränsletankning i Sverige & el laddning i Sverige & Europa. I Danmark bränsletankning på bemannade Q8 stationer.