WLTP, vad är det?

WLTP är en metod för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Förkortningen WLTP står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Metoden innebär ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Det ska vara mer realistiskt än tidigare mätmetod (NEDC). Bland annat omfattar testet fler accelerationer och inbromsningar, pågår under längre tid och tar hänsyn till olika temperaturer samt bilens vikt med extrautrustning. Men testerna görs i labbmiljö och motsvarar inte faktisk förbrukning.