Jag planerar att byta arbetsgivare. Kan jag ta med mig min bil till den nya arbetsgivaren?

Ja, det är möjligt under förutsättning att både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det och att den nya arbetsgivaren uppfyller Santander Leasings kreditkrav. Det krävs också att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Santander Leasing.