Leasa transportbil till företaget

Börja leasa transportbilar med hjälp av Total Cost of Ownership (TCO) för att få en bättre förståelse för den verkliga kostnaden för bilarna. Genom att använda TCO kan du optimera företagets hanteringen av era transportbilar och minimera kostnaderna på lång sikt.

Börja leasa transportbilar med TCO

Transportbilar används intensivt och kräver därför omfattande operativ uppföljning. Stillestånd innebär inte bara outnyttjad kapacitet, utan också förlorade affärsmöjligheter, särskilt med elektriska transportbilar som kräver laddning vid offentliga laddpunkter. Men hur minimerar du dessa kostnader?

Många företag köper transportbilar genom egna medel, bankfinansiering eller finansiell leasing, vilket kan verka ekonomiskt vid första anblicken. Detta tar dock inte hänsyn till behovet av intensiv operativ och administrativ hantering.

Ytterligare dolda kostnader inkluderar tid och resurser för verkstadsbesök, karosseriarbeten och besiktningar, där egen personal måste avsättas och fordonen inte är i drift. Dessutom underskattar många företag de operativa riskerna, vilket kan leda till oväntat dyra reparationer.

TCO: Transportbilens riktiga kostnad

Ett effektivt sätt att kartlägga de totala kostnaderna för företagets leasade transportbilar är genom Santander Leasings TCO-metod (total användningskostnad). Vi inkluderar inte bara klassiska kostnader, utan även förvaltnings-, stillestånds- och personalkostnader. För elektriska transportbilar är både kostnaden och tiden för laddning viktiga faktorer i TCO.

Vi erbjuder dessutom smarta lösningar anpassade till ert företag för att optimera dessa kostnader. Fördelarna är många: inga oväntade kostnader, ökad finansiell flexibilitet, maximal driftsättning, förenklad administration och mer

Kontakta oss för att boka en kostnadsfri konsultation.