7. Hur länge lagras mina uppgifter?

Som princip kommer vi att behålla personuppgifter i enlighet med de legala och regulatoriska skyldigheter som gäller för Santander Leasing i enlighet med lagringsminimering. Vi kommer därför att behålla dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vid utgången av lagringsperioden kommer personuppgifter att kasseras.

Santander Leasing har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principen att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna erhölls. Bortskaffandet av personuppgifter sker från fall till fall samt enligt vårt lagringsschema.

Publicerad 28 februari, 2024