4. Kommer mina data att delas?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast på behovsbasis. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om inte sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster som tillhandahålls dig eller, om tillämpligt, din arbetsgivare.

Dessutom kan Santander Leasing komma att dela personuppgifter:

  • För tillhandahållande av våra tjänster: med våra tredjepartsservicepartners, såsom återförsäljare, verkstäder, karosseriverkstäder, underhållsföretag och däckbytesföretag och med våra partnerföretag som är involverade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster.
  • För revisioner och riskgranskningar: inom Santander-koncernen och med externa revisionsparter.
  • För dataanalys, utveckling av nya tjänster, förbättring och förbättring av befintliga tjänster, identifiering av trender och avgörande av effektiviteten i vår affärsverksamhet: inom Santander-koncernen.
  • För att utföra bedrägerikontroller, sanktionskontroller och/eller kreditkontroller: med specialiserade (kredit)byråer och/eller inom Santander-koncernen.
  • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller förordningar: med offentliga myndigheter eller skattemyndigheter, med tillsynsmyndigheter och utredningsorgan.
  • För att utföra viss databehandling för vår räkning inom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet och juridiska, finansiella och redovisningstjänster: med tredjepartsleverantörer som vi anlitar.
  • För hantering av skador eller försäkringsanspråk: med försäkringsbolag.
  • För att skydda våra tillgångar och våra intressen, för att genomdriva våra avtalsvillkor, för att skydda vår affärsverksamhet, (immateriella rättigheter), säkerhet och egendom och din eller andra tredje parters, för att säkerställa betalning av våra fordringar och för att vi ska kunna driva tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan drabbas av: med specialiserade juristfirmor/ advokatbyråer eller inom Santander-koncernen.

Publicerad 28 februari, 2024