3. Vad används mina uppgifter till och på vilken rättslig grund sker detta?

3.1. Ingående av ett operationellt leasingavtal

Santander Leasing erbjuder operationell och finansiell leasing och, i förekommande fall, ytterligare fordonsrelaterade tjänster till företags- och offentliga kunder. För tillhandahållandet av dessa tjänster har vi ingått ett ramavtal med den organisation du representerar. Enligt detta ramavtal avslutas enskilda operationella leasingavtal. Din organisation bestämmer vilka ytterligare fordonsrelaterade tjänster som är tillgängliga för de anställda i din organisation. För behandling av personuppgifter om dessa anställda finns en separat sekretesspolicy tillgänglig. Denna sekretesspolicy riktar sig till anställda i en organisation i egenskap av företrädare för en sådan organisation, till exempel som vagnparkschef.

Vilka personuppgifter behandlas?
Som representant för din organisation behandlas dina kontaktuppgifter för företag och, i förekommande fall, dina inloggningsuppgifter till våra ansökningar av oss.

Vad är
syftet med denna behandling?
Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, att hantera den dagliga hanteringen och administrationen av våra kunders konton och att förse dig med information som är relevant för din organisations avtal och konto. Syftet med denna behandling är att utföra leasingavtalet och, om tillämpligt, ytterligare fordonsrelaterade tjänster (t.ex. leverans av fordonet, skicka bränslekort/mobilitetskort/betalkort, rapporter och debiteringskostnader för din organisation, reparation och underhåll, skaderapporter, trafikböter) och för den dagliga hanteringen av fordonet.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är utförandet av det avtal som vi har med din organisation.

 

3.2. Process-, produkt- och prisoptimering

Santander Leasing behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

Vilka personuppgifter behandlas
?
Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

Vad är syftet med denna behandling
?
Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter
?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

Publicerad 28 februari, 2024