2. Var kommer mina uppgifter ifrån och vilka uppgifter behandlas?

 • Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller
  Santander Leasing tillhandahåller operationell och finansiell leasing, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel i egenskap av representant för vår företagskund. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss i leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till din flotta har tillhandahållits.
 • Direkt från dig, online
  Vi samlar in dina personuppgifter om du kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss. Om du använder en av våra onlineportaler/applikationer eller om du deltar i en av våra undersökningar.
 • Direkt från dig, offline
  Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon, om du skickar ett brev till oss per post eller om du besöker våra kontor.
 • Från andra källor
  Vi får dina personuppgifter från andra källor, till exempel:
  o Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till ditt företag, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
  o Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Publicerad 28 februari, 2024