5. Kommer mina uppgifter att skickas till ett tredjeland eller en internationell organisation?

Vi kan överföra data till leverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ge dem tillgång till våra system för hosting och/ eller underhåll av våra IT-system. Eftersom länder utanför EU vanligtvis inte har samma nivå av dataskydd som inom EU, säkerställer vi genom avtal att tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas i enlighet med EU/EES-standarder. För mer information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Santander-koncernens företag omfattas också av Santander-koncernens strikta krav på datasekretess.

Publicerad 28 februari, 2024