3. Vad används mina uppgifter till och på vilken rättslig grund sker detta?

3.1. Ingående av ett operationellt leasingavtal (online)

Vilka personuppgifter behandlas?
Santander Leasing erbjuder operationell leasing och ytterligare fordonsrelaterade tjänster till små och medelstora företag (SMF). Du kan använda webbplatsens kontaktformulär om du har några frågor om våra operationella leasingtjänster. I så fall behandlar vi dina kontaktuppgifter. För att kunna acceptera dig som operationell leasingkund behandlar vi dina kontaktuppgifter och födelsedatum. Om du vill beställa fordonet bör du underteckna det preliminära kontraktet och skicka tillbaka det till oss.

Om du leasar ett fordon med Santander Leasing behandlar vi även uppgifter om fordonet.

Vi behandlar också resultatet av en kontroll mot sanktionslistor. Innan vi kan acceptera dig som kund måste vi kontrollera din kreditvärdighet.

Vad är syftet med denna behandling?
Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, skapa en beräkning för ditt leasingfordon och ge dig ett erbjudande och att dubbelkolla specifikationerna för ditt erbjudande. Om du leasar ett fordon med Santander Leasing är syftet med denna behandling också att få bilen levererad till dig. Vi utför en sanktionskontroll för att förhindra att vår verksamhet används för att penningtvätt eller i samband med korrupta metoder.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är att ingå och/eller fullgöra ditt avtal. Den rättsliga grunden för behandling av en sanktionskontroll är berättigat intresse.

 

3.2. Ytterligare fordonsrelaterade tjänster

Santander Leasing erbjuder ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Beroende på vilket avtal vi har med dig ingår en eller flera ytterligare fordonsrelaterade tjänster i ditt leasingavtal.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av (var och en) av dessa avtalstjänster. Det ligger i Santander Leasings intresse att förse dig med bästa möjliga mobilitetstjänster. Santander Leasing utför inte själv ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Santander Leasing använder specialiserade tredjeparts servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster. Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

 

3.2.1. Reparation och underhåll, vägassistans, försäkring materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
A. Reparation och underhåll, vägassistans: Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och platsen där hjälp begärs och tillhandahålls. Dessutom kan du lämna viss information om fordonshantering till oss.
B. Försäkring Materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar: För olyckshantering behandlar vi följande information:
• Dina kontakt- och fordonsuppgifter samt olycks- och skadeinformation (inklusive foton av händelsen och/ eller skadan, om tillgänglig), information om andra passagerare och vittnen och all annan relevant information du ger oss i samband med olyckan;
• Relevant information om tredje part som är inblandad i olyckan, såsom namn, försäkringsbolagets namn, försäkringsnummer och eventuella anspråk från sådana tredje parter;
• Relevant information som samlats in från försäkringsbolag;
• Om tillgängligt: vittnesutsagor och/eller rapporter som skapats av myndigheterna (t.ex. polisen).

Vad är syftet med denna behandling?
A. Syftet med denna behandling är att administrera din användning av fordonet och att hantera fordonets underhåll. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna reparations- och underhållstjänster utförs för ditt fordon och för att hjälpa dig att komma tillbaka på vägen så snart som möjligt.
B. Syftet med denna behandling är att få skadan återställd, att kunna kräva försäkringspengar från vårt försäkringsbolag eller försäkringsgivaren från någon av den olycksdrabbade parten. Ett annat syfte är att kunna debitera din arbetsgivare kostnader ("egen risk").

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

 

3.2.2. Bränslekort och/eller däck

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
A. Bränslekort: För utfärdande av ditt bränsle- eller betalkort och för att administrera dina påfyllningar samlar Santander Leasing in följande personuppgifter:
• Dina kontaktuppgifter och födelsedatum, fordonsuppgifter, numret på ditt bränsle-/betalkort och tillhörande kostnader.
B. Däck: Vi behandlar dina kontaktuppgifter och registreringsnummer.

Vad är syftet med denna behandling?
A. Syftet med denna behandling är utfärdandet av ditt bränslekort och att administrera dina påfyllningar och/eller att installera en laddningsanläggning på din hemadress.
B. Syftet med denna behandling är att administrera och hantera fordonets däck. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna däcktjänster utförs för ditt fordon.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

 

3.2.3. Ersättningsfordon

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och, om tillämpligt, platsen där ersättningsfordonet begärs och tillhandahålls.

Vad är syftet med denna behandling?
Syftet med denna behandling är att hålla dig mobil.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

 

3.3. Hantering av trafik- och parkeringsböter

I princip, som registrerad ägare av leasingfordon, kommer trafik- och/ eller parkeringsböter som förare av leasingfordonen ådrar sig att riktas till Santander Leasing av de behöriga (utländska) myndigheterna som utfärdar sådana böter (t.ex. polisen eller den lokala kommunen). Santander Leasing föreskriver snabb betalning av sådana böter. Baserat på informationen i våra system kommer vi att debitera böterna antingen till din arbetsgivare eller direkt till dig.

Reglerna för trafik- och/eller parkeringsincidenter skiljer sig åt mellan olika länder. Ibland är Santander Leasing enligt lag skyldigt att endast rapportera uppgifter om leasingförare till en behörig (utländsk) myndighet. Den behöriga (utländska) myndigheten kommer då att vända sig direkt till dig för vidare hantering av trafik- och/eller parkeringsöverträdelserna.

Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
Vi behandlar information som vi får från behöriga (utländska) myndigheter: dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter samt art, plats och tid för den begångna händelsen och/eller de utdömda böterna.

Vad är syftet med denna behandling?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att betala böter och, om tillämpligt, få ersättning från din arbetsgivare eller dig.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse eftersom Santander Leasing är ägare till fordonet.

 

3.4. Kreditkontroller och riskhantering  

När vi ingår ett hyresavtal måste vi kontrollera din kreditvärdighet. De uppgifter som behandlas för kreditprövning och riskhantering, t.ex. (vidare) utveckling av riskinstrument och för rapportering, hämtas från din finansieringsansökan, kontoinformationstjänsten (PSD2) eller tillhandahålls av kreditinstitut.

Följande datakategorier behandlas:
- Kundnummer
- Ansökningsinformation (t.ex. ansökningsnummer, antal fordon som finansierats).
- Information om privatkunder (t.ex. region, yrke) och kommersiella kunder (t.ex. industri).
- Kontraktsdata (t.ex. kontraktsnummer, löptid, finansieringsprodukt);
- Fordonsdata (t.ex. modell, listpris, fordonets ålder);
- Data från Account Information Service (PSD2) (t.ex. transaktions- och saldodata);
- Externa kreditinstitutsfiler om din kreditvärdighet;
- Information om betalningshistorik för tidigare finansieringsavtal.

Om du använder kontoinformationstjänsten (PSD2) ger du leverantören av en automatiserad creditscore åtkomst till ditt/dina bankkonton. Denna leverantör skickar oss en creditscore om dig. Denna kreditpoäng baseras på data från ditt/dina bankkonton, såsom datum, saldon, belopp och motparter för betalningstransaktioner. Leverantören kommer, utöver transaktionsuppgifterna, att behandla offentligt tillgänglig information om dig, såsom handelsregistret och UBO-registret. Vi får inte dessa transaktionsuppgifter eller annan information från leverantören, utan endast en creditscore.

Vad är syftet med denna behandling?
Vi behandlar kreditupplysningen under pseudonym för kreditprövning, för (vidare) utveckling av riskinstrument och för rapportering. Syftet med kreditprövningen är att bedöma risken för betalningsanmärkningar och därmed fatta ett kreditbeslut baserat på din kreditvärdighet. Kreditkontrollen är också avsedd att skydda dig från överskuld.

Syftet med (vidare) utveckling av riskinstrument är att skapa riskmodeller, utföra olika analyser, göra risksituationen transparent. Dessa modeller används för att bättre bestämma kundernas kreditvärdighet och därigenom minimera den finansiella risken genom lämpligt kreditbeslut. För rapportering analyseras de underliggande pseudonyma uppgifterna för att utvärdera de implementerade statistiska eller expertmodellerna i anonym form. Databehandling används å ena sidan för att granska riskinstrumentens funktionalitet för bedömning av kundengagemang och å andra sidan för att utarbeta rekommendationer för effektiv riskhantering.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
För kreditupplysningen behandlas uppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Databehandling för (vidare) utveckling av riskinstrument och tillhörande rapportering från Santander Leasing och den gemensamt personuppgiftsansvarige baseras också på ett berättigat intresse.

 

3.5. Process-, produkt- och prisoptimering 

Santander Leasing behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

Vilka personuppgifter behandlas?
Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

Vad är syftet med denna behandling?
Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser. 

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

Publicerad 28 februari, 2024