2. Var kommer mina uppgifter ifrån och vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

 • Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller, tillhandahåller

Santander Leasing operationella leasing-, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster, såsom bränslekortstjänster och laddningstjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel om du väljer att använda ett leasat fordon via våra privata leasingtjänster. Det kan också finnas indirekta sätt på vilka vi kommer i besittning av dina personuppgifter. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss vid leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till ditt fordon har tillhandahållits.

 • Direkt från dig, online

Vi samlar in dina personuppgifter om du ber om en online-offert för en leasingbil på vår SME Online-webbplats eller kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss.

 • Direkt från dig, offline

Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller om du skickar ett brev till oss per post.

 • Från andra källor får vi din personliga information från andra källor, till exempel:
  o Den relevanta myndigheten (t.ex. polisen) där vi är mottagare av trafikböter i förhållande till ditt leasade fordon;
  o Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till dig, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
  o Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Publicerad 28 februari, 2024