2. Var kommer mina uppgifter ifrån och vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

  1. a) När du besöker våra webbplatser lagrar vi viss information om webbläsaren och operativsystemet du använder, datum och tid för ditt besök, status för interaktionen (t.ex. om du kunde komma åt webbplatsen eller fick ett felmeddelande), användningen av funktioner på webbplatsen, eventuella sökfraser du angav, hur ofta du besöker enskilda webbplatser, namnen på de filer du kommer åt, mängden data som överförs, webbsidan från vilken du öppnade vår webbplats och webbsidan du besökte efter att ha besökt vår webbplats, antingen genom att klicka på länkar på våra webbplatser eller ange en domän direkt i inmatningsfältet på samma flik (eller fönster) i webbläsaren där du har våra webbplatser öppna. Dessutom lagrar vi din IP-adress och namnet på din internetleverantör i sju dagar. Detta av säkerhetsskäl; i synnerhet för att förhindra och upptäcka attacker på våra webbplatser eller försök till bedrägeri.
  2. b) Vi lagrar endast andra personuppgifter om du tillhandahåller dessa uppgifter, t.ex. som en del av en registrering, kontaktformulär, chatt, undersökning, priskonkurrens eller för genomförandet av ett kontrakt, och även i dessa fall endast i den mån detta är tillåtet för oss på grundval av ett samtycke från dig eller i enlighet med gällande lagbestämmelser (se avsnitt 7).

    c) Du är varken juridiskt eller avtalsenligt skyldig att dela din personliga information. Vissa funktioner på våra webbplatser kan dock bero på att du delar personlig information. Om du inte tillhandahåller din personliga information i sådana fall kanske du inte kan använda dessa funktioner, eller så kan de vara tillgängliga med begränsad funktionalitet.

Publicerad 28 februari, 2024