3. Vad används mina uppgifter till och på vilken rättslig grund sker detta?

a) De personuppgifter som samlas in under ditt besök på någon av våra webbplatser har till syfte att göra användningen av dessa webbplatser så bekväm som möjligt för dig. Dessutom har det till syfte att skydda våra IT-system mot attacker och andra olagliga aktiviteter. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är vårt legitima intresse.

b) Om du delar ytterligare information med oss, till exempel genom att fylla i ett registreringsformulär, kontaktformulär, chatt, undersökning, tävlingsbidrag eller för att genomföra ett kontrakt med dig, kommer vi att använda sådan information för de angivna ändamålen, syftet med kundhantering och, om så krävs, för bearbetning och fakturering och affärstransaktioner inom den nödvändiga omfattningen i varje enskilt fall. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.

c) För andra ändamål (t.ex. visning av personligt innehåll eller reklam baserat på ditt användningsbeteende) behandlar vi och, om tillämpligt, utvalda tredje parter, dina personuppgifter om och i den utsträckning du ger ditt samtycke via vårt system för hantering av cookie-samtycke. Du hittar mer information och beslutsalternativ här: Cookie-inställningar. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.

d) Dessutom använder vi personuppgifter i den utsträckning vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. lagring för att uppfylla kommersiella eller skatterelaterade lagringsskyldigheter, utlämnande i enlighet med officiella eller rättsliga order, t.ex. till en brottsbekämpande myndighet). Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är den rättsliga skyldighet som gäller för oss.

Nyhetsbrev

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats kommer informationen som tillhandahålls under registreringen för nyhetsbrevet endast att användas för att skicka nyhetsbrevet om du inte samtycker till att det används för ytterligare ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen genom att använda alternativet att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

Publicerad 28 februari, 2024