6. Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som kontrolleras av oss från att manipuleras, förloras, förstöras eller nås av obehöriga personer. Vi förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i enlighet med tekniska framsteg.