4. Kommer mina data att delas?

a) Våra webbplatser kan också innehålla ett erbjudande från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi data till respektive leverantör i önskad utsträckning (t.ex. information om att du har hittat detta erbjudande hos oss och, om tillämpligt, ytterligare information som du redan har tillhandahållit på våra webbplatser för detta ändamål).

b) När vi använder sociala plugin-program på våra webbplatser från sociala nätverk som Youtube, Facebook eller LinkedIn integrerar vi dem enligt följande:
o När du besöker våra webbplatser inaktiveras de sociala plugin-programmen, dvs. inga data överförs till operatörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på respektive socialt plugin-program för att upprätta en direktanslutning till servern i respektive nätverk. o Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar det sociala insticksprogrammet kan nätverket koppla ditt besök på våra webbplatser till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta, logga ut från nätverket innan du aktiverar det sociala plugin-programmet. Ett socialt nätverk kan inte associera ett besök på andra Santander Leasing-webbplatser förrän du har aktiverat ett befintligt socialt insticksprogram.
o När du aktiverar ett socialt insticksprogram överför nätverket innehållet som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbplatser. I denna situation kan dataöverföringar också ske som initieras och kontrolleras av respektive sociala nätverk. Din anslutning till ett socialt nätverk, dataöverföringarna som sker mellan nätverket och ditt system och dina interaktioner på den plattformen styrs enbart av nätverkets sekretesspolicy.
o Det sociala insticksprogrammet förblir aktivt tills du inaktiverar det eller tar bort dina cookies (se avsnitt 5.d).

c) Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar ett socialt plugin-program kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som, ur Europeiska unionens ("EU") synvinkel, kanske inte garanterar en "adekvat skyddsnivå" för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s standarder. Kom ihåg detta faktum innan du klickar på en länk eller aktiverar ett socialt plugin-program och därmed utlöser en överföring av dina data.

d) Vi använder också kvalificerade tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, marknadsföringsbyråer) för att driva, optimera och säkra våra webbplatser. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till den senare i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållande och användning av webbplatsen och dess funktioner, för strävan efter legitima intressen, för att uppfylla juridiska skyldigheter eller i den mån du har samtyckt till det. Du hittar mer information om mottagare av personuppgifter i vårt samtyckeshanteringssystem: Cookie-inställningar.

Publicerad 28 februari, 2024