7. Hur länge lagras mina uppgifter?

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi lagrar av säkerhetsskäl, raderas efter sju dagar. Dessutom raderar vi dina personuppgifter så snart syftet för vilket de samlades in och behandlades har uppfyllts. Utöver denna tidsperiod sker datalagring endast i den utsträckning som krävs enligt lagar, förordningar eller andra lagbestämmelser som vi är föremål för. Om det inte är möjligt att radera uppgifter i enskilda fall flaggas de relevanta personuppgifterna för att begränsa deras vidare behandling.