Hur faktureras kostnaden för den el jag laddar hemma, på arbetet eller längs med vägen?

Med E.ON laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ert hushåll och transaktion för laddade kWh går till E.ON. Ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av E.ON.

Med Mer laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ditt hushåll och ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av er arbetsgivare. Mer skickar statistiken från hemmaladdningsboxen till Santander som sammanställer statistiken till arbetsgivaren som i sin tur ersätter er för hela hemmaladdningen.