Mer laddbricka

Mers laddbricka kan användas i Sverige på ca 530 publika laddningspunkter och på ca 300 i Norge ca 300.